DragonWinch.com

DragonWinch.com

Firmę DRAGON WINCH tworzą trzy spółki handlowe oraz Fundacja. Siedziba główna, serwis centralny oraz główne centrum badawczo-rozwojowe firmy znajdują się w Krakowie. Działy handlu, marketingu, eksportu oraz logistyki są zlokalizowane w Bielsku – Białej.

Do połowy 2013 firma posiadała jedną własną fabrykę w Chinach oraz trzy linie montażowe. We wrześniu oddana została kolejna fabryka, pracej w której ruszyły w połowie września 2013 roku.

Opis projektu

Klient: DragonWinch.com
Kategoria: