EIS Europejski Instytut Szkoleniowy

EIS Europejski Instytut Szkoleniowy

U nich nauka nie trwa od dzwonka do dzwonka. W ich szkole uczeń sam zarządza czasem i tempem nauki i dopasowuje je do własnych, bieżących potrzeb. W ten sposób nabywa umiejętności dobrej organizacji czasu, środowiska do nauki oraz podejmowania niezależnych decyzji o własnej edukacji. Ich kadra edukatorów jest do dyspozycji ucznia przez pięć dni w tygodniu. A system kontaktu on-line zakłada indywidualizację relacji z uczniem i dopasowanie odpowiedniego modelu nauczania.

Project Description