Winckler Personal

Winckler Personal

Misją Winckler Personal jest dostarczanie najlepszych personalnych rozwiązań, optymalizacja kosztów kontrahentów oraz zwiększenie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw, z którymi współpracują. Kompetencje w dziedzinie HR obejmują pasję stałego doskonalenia i rozwoju, działania na rzecz zapewnienia jakości oferowanych usług.

Opis projektu

Klient: Winckler Personal
Kategoria: